• solistinen opetus jatkuu etäopetuksena 2007 ja sitä ennen syntyneillä (yläkoulu- ja lukioikäiset)
  • solistinen opetus jatkuu lähiopetuksena 2008 ja sen jälkeen syntyneillä (alakouluikäiset)
  • kaikki teoriaopetus jatkuu etäopetuksena
  • koko musiikkileikkikoulu jatkuu etäopetuksena. Pihamuskareita jatketaan edelleen sään salliessa.
  • soitinvalmennuksen ryhmätunnit jatkuvat etätunteina, mutta soittotunnit pidetään lähiopetuksena
  • julkisia konsertteja ei toistaiseksi järjestetä
  • kaikki tasokonsertit taltioidaan ja lähetetään edelleen vanhemmille kuunneltaviksi

Seuraavassa vielä muistutus ohjeista turvalliseen toimimiseen opistolla:

Vanhemmat voivat saattaa oppilaat tunneille, mutta tuntien ajaksi heidän tulee mennä ulos opistotalosta.

Kahden metrin turvavälistä tulee huolehtia kaikissa tilanteissa.

Aiemmin annettuja ohjeita kasvomaskien käytöstä, käsihygieniasta ja pianonkoskettimien puhdistuksesta noudatetaan edelleen.

Sairaana tai oireisena ei saa tulla tunneille. Altistumisissa noudatetaan viranomaisten ohjeita.

Mikäli rajoituksiin tulee muutoksia, tiedotamme niistä ensi tilassa.

Kiitos kaikille jaksamisesta ja hyvää pääsiäistä.

Pääsiäisen Pieni Iltasoitto: https://youtu.be/kzwjKoxfBAk

Helsingissä 31.3.2021

Riitta Poutanen

rehtori