Hur söka in till musikinstitutet som ny elev

Elever som söker in till Länsi-Helsingin musiikkiopisto (Västra-Helsingfors musikinstitut) väljs via urvalsprov som ordnas på våren. Detta gäller instrumentundervisningen, den förberedande undervisningen, samt den förberedande undervisningen med violin eller piano ”viulumuskari”/ ”pianomuskari”. Urvalsproven för läsåret 2024-2025 ordnas 27.-29.5.2024. Anmälan till urvalsprovet kan göras 1.-30.4.2024 via länken nedan. 

Anmälan till urvalsprovet 

  1. Bekanta dig med vårt musikinstitut HÄR (på finska). Vi ger undervisning i följande instrument: altviolin, blockflöjt, cello, cembalo, fagott, flöjt, gitarr (klassisk), klarinett, kontrabas, oboe, orgel. piano, saxofon, sång, trumpet, viola da gamba och violin.  
  1. Före anmälan till urvalsprovet är det bra att hemma diskutera vilket / vilka instrument som intresserar eleven. Som stöd för detta sätter vi under april månad ut korta videon på vår Facebook- sida, där våra elever prövar några av våra instrument. 
  1. Fyll i ansökningsblanketten före utgången av april 2024. Fyll förutom basuppgifter också i första och andra instrumentval. 

De som söker till den förberedande undervisningen väljer ”soitinvalmennus” i formuläret. De som söker till förberedande undervisningen för violin eller piano väljer ” viulumuskari” eller ”pianomuskari”. Vi uppmuntrar er också att nämnda andra eventuella önskemål i formuläret. 

ANMÄLAN TILL URVALSPROVET

Urvalsprovet 

Urvalsproven för läsåret 2024-2025 ordnas 27.-29.5.2024. Alla som anmält sig inom den utstt tiden, får en egen personlig tid för urvalsprovet per epost senast en vecka innan urvalsproven.  

I urvalsprovet ingår ett muskalitetstest, en valfri sång (alla sökanden) och ett valfritt musikstycket (de som redan spelat något instument).  

Vår erfarna nämnd kan efter inträdesprovet också rekommendera något annat instrument, utöver det som nämnst i ansökningsformuläret. Vårt mål är att för alla sökanden hitta det bästa möjliga sättet att studera musik.