OHJE: Sähköinen suostumus Eepoksessa

Alustava suostumus opintotietojen tallentamisesta Koski-tietovarantoon annetaan Eepoksessa.

 1. Siirry välilehdelle Koski-tiedonsiirto.
 2. Lue Koski-tallentamista koskeva tietojen käsittelyn kuvaus kohdasta Opiskelijan informointi ennen suostumuksen antamista.
 3. Suostumus annetaan oppilaan iästä riippuen seuraavasti:
  • alle 15-vuotiaan suostumuksen antaa huoltaja / laillinen edustaja
  • 15–17-vuotiaan suostumuksen antaa oppilas ja huoltaja / laillinen edustaja yhdessä
  • 18-vuotta täyttänyt oppilas antaa suostumuksen itse
 4. Kirjaudu Eepokseen oppilas- tai huoltajatunnuksella.
 5. Kohdassa Opinnot, joita voidaan siirtää Koski-palveluun näytetään ne opintotasot, joiden tietoja voidaan tallentaa Koski-palveluun. Paina Lisää suostumus -painiketta sen opintotason kohdalla, jolle suostumus annetaan.
 6. Suostumuksen yhteydessä kysytään oppilaan henkilötunnus tulevaa KOSKI-tallentamista varten.
 7. Vahvista suostumuksen antaminen painamalla avautuvan ikkunan painiketta Tallenna suostumus.
 8. Alustava suostumus on nyt annettu, mutta sen vahvistaminen edellyttää vielä oppilaan ja/tai huoltajan tunnistautumista. Alustavan suostumuksen tallentamisen jälkeen oppilaalle/huoltajalle lähetetyssä sähköpostissa on ohjeet tunnistautumista varten. Vahva tunnistautuminen alkaa keväällä 2024 – asiasta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Suostumuksen peruutus

Suostumuksen koulutuksen järjestäjälle antaneella oppilaalla ja alaikäisen huoltajalla on oikeus perua antamansa suostumus milloin tahansa opintojen aikana tai niiden päätyttyä. Alle 15 vuotta täyttäneen lapsen osalta suostumuksen peruuttamisesta päättää hänen huoltajansa tai hänen muu laillinen edustajansa. Alaikäinen lapsi, joka on täyttänyt 15 vuotta, tai hänen huoltajansa / muu laillinen edustajansa voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksen. Suostumuksen peruutuksesta oppilas tai tämän huoltaja ilmoittaa Opetushallitukselle. Ilmoitus suostumuksen peruuttamisesta tehdään Opetushallitukselle Oma Opintopolku -palvelussa tai vaihtoehtoisesti kirjallisesti peruutuslomakkeella.

Lomake: https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Tietoturva+ja+tietosuoja+KOSKI-palvelussa?preview=/190612728/390829201/Taiteen%20perusopetuksen%20oppilaan%20ja%20huoltajan%20ilmoituslomake%20suostumuksen%20peruuttamisesta.pdf