• solistinen opetus avataan lähiopetukseksi kaikille alle 20-vuotiaille maanataista 19.4. alkaen
  • kaikki teoriaopetus jatkuu etäopetuksena
  • orkesteritoiminta on edelleen keskeytetty
  • musiikkileikkikoulu jatkuu etäopetuksena. Pihamuskareita jatketaan edelleen sään salliessa.
  • soitinvalmennuksen ryhmätunnit siirtyvät rajoitetusti lähiopetukseen ja soittotunnit jatkuvat lähiopetuksena. Tarkemmat tiedot omalta opettajalta.
  • julkisia konsertteja ei toistaiseksi järjestetä
  • kaikki tasokonsertit taltioidaan ja lähetetään edelleen vanhemmille kuunneltaviksi
  • opetuksen poikkeuksista sovitaan rehtorin kanssa

Jatkoilmoittautuminen lukuvuodelle 2021-2022

  • vanhojen oppilaitten jatkoilmoittautuminen ensi lukuvuodelle tapahtuu Eepoksessa 3.-16.5. 2021
  • pääaineen opettajat auttavat opintojen suunnittelussa
  • ilmoittautumisen yhteydessä voi tehdä toiveet uudesta sivuaineesta, mahdollisesta opettajavaihdoksesta ja teoriaopetuksen erivapauksista

Seuraavassa vielä muistutus ohjeista turvalliseen toimimiseen opistolla:

Vanhemmat voivat saattaa oppilaat tunneille, mutta tuntien ajaksi heidän tulee mennä ulos opistotalosta.

Kahden metrin turvavälistä tulee huolehtia kaikissa tilanteissa.

Aiemmin annettuja ohjeita kasvomaskien käytöstä, käsihygieniasta ja pianonkoskettimien puhdistuksesta noudatetaan edelleen.

Sairaana tai oireisena ei saa tulla tunneille. Altistumisissa noudatetaan viranomaisten ohjeita. Tunnit pidetään tilanteesta riippuen etänä.

Toukokuun tiedotteessa annetaan lisätietoa lukuvuoden päättämiseen liittyvistä tapahtumista.

Aurinkoista kevättä!

Helsingissä 16.4.2021

Riitta Poutanen

rehtori