Opetuksen järjestäminen 6.4.2021 lähtien toistaiseksi

solistinen opetus jatkuu etäopetuksena 2007 ja sitä ennen syntyneillä (yläkoulu- ja lukioikäiset)solistinen opetus jatkuu lähiopetuksena 2008 ja sen jälkeen syntyneillä (alakouluikäiset)kaikki teoriaopetus jatkuu etäopetuksenakoko musiikkileikkikoulu jatkuu...