Tämä tiedote on tarkoitettu oppilaille, joiden perusopinnot tai syventävät opinnot ovat alkaneet Länsi-Helsingin musiikkiopistossa 1.8.2018 tai sen jälkeen.  Oppilaat ja heidän huoltajansa, joita tämä koskee, ovat jo saaneet aiheesta Eepos-sähköpostin.

Länsi-Helsingin musiikkiopiston oppilas voi saada oikeuden suoritustietojen tallentamiseen Koski-tietovarantoon. Taiteen perusopinnoissa saavutetut suoritukset kerääntyvät sen jälkeen oppilaan muiden opintojen (esim. peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset, yliopisto jne.) yhteyteen Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa.

Tiedonsiirto on mahdollista vain jos oppilas ja/tai huoltaja on  antanut suostumuksen Eepoksessa suoritustietojen tiedonsiirtoa varten ennen 31.12.2023. Tämä aikaraja koskee oppilaita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2018 jälkeen. Jos suostumusta ei anneta määräajassa, sen voi antaa seuraavan kerran vasta seuraavalle opintotasolle siirryttäessä (perusopinnoista syventäviin opintoihin). 

Suostumuksen voi antaa oppilaan iän mukaisesti:

  • alle 15-vuotiaalta suostumuksen antaa huoltaja/laillinen edustaja käyttäen omaa eepos-tunnusta
  • yli 15-vuotiaalta suostumuksen antaa oppilas ja huoltaja/laillinen edustaja yhdessä
  • 18-vuotiaat oppilaat antavat suostumuksen itse

Suostumus annetaan kirjautumalla Eepokseen oppilas- ja/tai huoltajatunnuksella osoitteessa https://lhmo.eepos.fi/

  1. Kirjautumisen jälkeen siirry päävalikossa sivulle Koski-tiedonsiirto ja tutustu Koski-tallentamista koskevaan tietojen käsittelyn kuvaukseen.  
  2. Lisää suostumus sen opintotason kohdalla jolle suostumus annetaan 
  3. Lopuksi tallenna suostumus. Suostumuksen  antaneella oppilaalla ja alaikäisen huoltajalla on oikeus perua antamansa suostumus milloin tahansa opintojen aikana tai niiden päätyttyä. 

Tutustukaa tiedotteen linkeissä oleviin sisältöihin ja halutessanne antakaa suostumus tiedonsiirtoa varten mahdollisimman pikaisesti Eepoksessa, viimeistään 31.12.2023.

Milloin ja miten voi tunnistautua  

●        Alustava sähköinen suostumus on lain mukaisesti tallennettava Eepokseen ennen 31.12.2023.  

●        Alustavan sähköisen suostumuksen jälkeen oppilaat ja huoltajat tunnistautuvat Eepos-palvelussa sähköisesti keväällä 2024. Tiedotamme tunnistautumisesta erikseen.  

Lisätiedot: 

Tietoa KOSKI-tietovarannosta OPH:n sivuilla 

Ohje suostumuksen tallentamiseen Eepoksessa

Opetushallitus: KOSKI-tietovarannon käyttö on nyt mahdollista taiteen perusopetuksessa  

Tietoa Koski-palvelusta  

Koski-palvelun tietosuojaseloste  

Oppijanumerorekisterin tietosuojaseloste